23 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych na potrzeby
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – dalej RODO) informuję, że:

 

 • Administratorem danych osobowych jest Dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
 • Inspektorem Ochrony Danych w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego
  w Mińsku Mazowieckim jest pani mgr Marta MAJCHRZYK. Inspektor dostępny jest pod numerem telefonu 261-553-515 lub mailowo 23blt.iod@ron.mil.pl .
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego
  w Mińsku Mazowieckim na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, na podstawie ustawy o ZFŚS oraz przepisów o służbie wojskowej.
 • Odbiorcą danych osobowych będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych lub podmioty działające na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego.
 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu określonego na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
 • Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
  do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  w granicach określonych przepisami.
 • Każda osoba posiada prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych.
 • Każda osoba posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna,
  iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
 • Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, w pozostałych przypadkach obowiązkowe.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

23 Baza Lotnictwa Taktycznego
Wojska Polskiego
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 261553500
fax. 261102093
23blt.rzecznik@ron.mil.pl

  
 • BIP