23 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifakacje do służby w 23.BLT

Kwalifikacje do służby w 23.BLT planowane są w ostatnie środy miesiąca - zbiórka o godz 7.30 na Biurze Przepustek tylko i wyłącznie w korpusie podficerów i oficerów.

UWAGA!
W związku z wejściem w  życie nowego rozporządzenia MON w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej zrezygnowano z egzaminu z wf do zawodowej słuzby wojskowej dla żołnierzy rezerwy, w związku  z powyższym kwalifikacje  w 23 BLT  bądą prowadzone jedynie w oparciu o rozmowwę kwalifikacyjną

Na kwalifikację należy zabrać:
1.    WYPEŁNIONĄ ankietę osobową – jest odbierana przed rozpoczęciem kwalifikacji (do pobrania poniżej);
2.    Ksero dokumentów (i oryginały do wglądu) – dokumenty spięte w teczce:
- Dowód osobisty;
- Książeczka wojskowa;
- Prawo jazdy (jeśli posiadane);
- Świadectwa ukończenia szkół – od szkoły średniej wzwyż (lub gimnazjum jeśli szkoła średnia nieukończona);
- Wojskowe świadectwo znajomości języków obcych STANAG (jeśli posiadane);
- Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa (jeśli posiadane);
- Zaświadczenia o ukończonym przeszkoleniu wojskowym (np. służba przygotowawcza, Legia Akademicka, NSR, ZAKOŃCZONE kontrakty w WOT);
- Świadectwa służby (dotyczy żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej);
- Zaświadczenia o ukończonych kursach lub szkoleniach wojskowych i cywilnych (np. ADR, uprawnienia elektroenergetyczne);
- Świadectwa pracy (jeśli charakter pracy może potwierdzić specjalistyczne doświadczenie zawodowe przydatne w wojsku  - np. elektromechanik);
- Akty mianowania na najwyższy stopień wojskowy (od stopnia kaprala wzwyż).


Informacji w sprawie kwalifikacji udziela:
Oficer prowadzący sprawy powołania do służby zawodowej – 261-553-301

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

23 Baza Lotnictwa Taktycznego
Wojska Polskiego
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 261553500
fax. 261102093
23blt.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP