23 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifakacje do służby w 23.BLT

Kwalifikacje do służby w 23.BLT planowane są w ostatnie środy miesiąca.

UWAGA!
Termin kwalifikacji może zostać przełożony na późniejszy termin ze względu na np. warunki pogodowe, dlatego DZIEŃ WCZEŚNIEJ należy potwierdzić termin (nr tel. podany poniżej).

Przebieg kwalifikacji (rozpoczynają się o godz. 08:00 – miejsce zbiórki: biuro przepustek):
Zapis na listę, odbiór od kandydatów ankiet osobowych;
Badania lekarskie;
Sprawdzian sprawności fizycznej (kryteria sprawdzianu poniżej);
Sprawdzenie kwalifikacji;
Rozmowa kwalifikacyjna (w zależności od posiadanych przez kandydata kwalifikacji
i posiadanych przez Bazę wakatów).

Na kwalifikację należy zabrać:
1.    WYPEŁNIONĄ ankietę osobową – jest odbierana przed rozpoczęciem kwalifikacji (do pobrania poniżej);
2.    Ksero dokumentów (i oryginały do wglądu) – dokumenty spięte w teczce:
- Dowód osobisty;
- Książeczka wojskowa;
- Prawo jazdy (jeśli posiadane);
- Świadectwa ukończenia szkół – od szkoły średniej wzwyż (lub gimnazjum jeśli szkoła średnia nieukończona);
- Wojskowe świadectwo znajomości języków obcych STANAG (jeśli posiadane);
- Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa (jeśli posiadane);
- Zaświadczenia o ukończonym przeszkoleniu wojskowym (np. służba przygotowawcza, Legia Akademicka, NSR, ZAKOŃCZONE kontrakty w WOT);
- Świadectwa służby (dotyczy żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej);
- Zaświadczenia o ukończonych kursach lub szkoleniach wojskowych i cywilnych (np. ADR, uprawnienia elektroenergetyczne);
- Świadectwa pracy (jeśli charakter pracy może potwierdzić specjalistyczne doświadczenie zawodowe przydatne w wojsku  - np. elektromechanik);
- Akty mianowania na najwyższy stopień wojskowy (od stopnia kaprala wzwyż).
3.    Strój sportowy dostosowany do warunków atmosferycznych.

Informacji w sprawie kwalifikacji udziela:
Oficer prowadzący sprawy powołania do służby zawodowej – 261-553-301

UWAGA:

Od początku roku kalendarzowego 2021, jednostka wznawia prowadzenie kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

23 Baza Lotnictwa Taktycznego
Wojska Polskiego
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 261553270
fax. 261553520
23blt.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP