23 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

RODO

Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego
  w Mińsku Mazowieckim, Mińsk Mazowiecki 05-300 NIP: 822-139-84-71, REGON 710037640.
  Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się pod numerem telefonu:
  261-553-505 lub mailowo: 23blt@ron.mil.pl.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych, panią mgr Martą MAJCHRZYK, można kontaktować się pod numerem telefonu: 261-553-515 lub mailowo: 23blt.iod@ron.mil.pl.
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją zadań nałożonych na Dowódcę 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w związku z pełnioną służbą
  oraz innych przepisów szczegółowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonywania zadań statutowych, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji zawartych umów,
  bądź też na podstawie uzyskanej zgody.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie
  i w granicach przepisów prawa.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą wykorzystywane do profilowania.

Osobie, której dane dotyczą, przysługują niżej wymienione prawa:

- prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
- prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
- prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
- prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 7 RODO);
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

 

Uwaga:

Podanie danych osobowych Administratorowi może być wymogiem ustawowym
lub też warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie udzielonej zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu, w jakim udzielono zgody
na przetwarzanie.
Konsekwencją niepodania takich danych będzie brak możliwości zrealizowania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

23 Baza Lotnictwa Taktycznego
Wojska Polskiego
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 261553500
fax. 261102093
23blt.rzecznik@ron.mil.pl

  
 • BIP