23 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
BYLI DOWÓDCY

Pułkownik mgr inż. pil. Piotr IWASZKO

Urodził się w 1975 roku w Kołobrzegu. Swoją przygodę z lotnictwem rozpoczął w 1990 roku wstępując do Liceum Lotniczego w Dęblinie, po zakończeniu którego został podchorążym w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. W 1998 roku został promowany na stopień podporucznika w korpusie osobowym lotnictwa. Służbę zawodową rozpoczął w 9. pułku lotnictwa myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim, a następnie kontynuował ją w 41. plm w Malborku. W tym pułku przeszkolił się na samolot MiG-21 i wykonywał loty na tym typie statku powietrznego do czasu wycofania tego typu samolotu ze służby w Siłach Powietrznych w 2003 roku. W latach 2004 – 2006 studiował w Akademii Obrony Narodowej, jednocześnie w tym samym okresie ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Organizacjami Lotniczymi w tej samej uczelni. W czasie studiów wielokrotnie brał udział w ćwiczeniach w kraju i za granicą. W 2006 roku, po promocji w AON, rozpoczął służbę w 1. eskadrze lotnictwa taktycznego „Warszawa” w Mińsku Mazowieckim, gdzie odbył przeszkolenie na samolocie MiG-29. Po uzyskaniu uprawnień instruktorskich wyznaczony został na stanowisko starszego instruktora, a następnie szefa szkolenia 1. elt. W 2011 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy eskadry w 23. BLT, a następnie dowódcy eskadry. Od 2014 roku zajmował stanowisko dowódcy grupy działań lotniczych w 23. BLT w Mińsku Mazowieckim. W 2015 roku dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym Orlik-6 w ramach misji AIR POLICING w przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii. Posiada pierwszą klasę pilota, uprawnienia instruktora oraz pilota doświadczalnego. Był wielokrotnym uczestnikiem  międzynarodowych pokazów lotniczych, gdzie jako pilot pokazowy dawał dowód swojego wzorowego przygotowania oraz mistrzowskiego opanowania techniki pilotażu, co niejednokrotnie przyczyniło się do promowania Sił Powietrznych w kraju i zagranicą. W powietrzu spędził 1420 godzin zasiadając m.in. samolotów TS-11, MiG-21 i MiG-29 (ponad 832 godziny). Jest żonaty, ma dwóch synów.

 

Pułkownik dypl. pil. Maciej TRELKA

Urodzony 17 stycznia 1970 roku. Swoją przygodę z lotnictwem rozpoczął w 1985 roku zostając uczniem Liceum Lotniczego. Cztery lata później wstępuje do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, aby w 1993 roku, w stopniu podporucznika, opuścić mury Szkoły Orląt. Jest również absolwentem Akademii Obrony Narodowej  w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Akademii Bydgoskiej.

Pierwsze stanowisko służbowe objął w 6. Pułku Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego w Pile, gdzie w latach 1994 – 1998 był starszym pilotem klucza lotniczego eskadry lotniczej. Od roku 1998 pełnił służbę w 7. Pułku Lotnictwa Bombowo – Rozpoznawczego w Powidzu, a po jego rozformowaniu, od roku 2000 w 7.eskadrze lotnictwa taktycznego. W tej ostatniej kolejno obejmował stanowiska starszego pilota, dowódcy klucza, szefa sztabu i zastępcy dowódcy, aby wreszcie objąć dowodzenie tą jednostką. W 2008 roku 7. eskadra została na trwale przebazowana z Powidza do Świdwina. Jednocześnie zmieniło się podporządkowanie jednostki, która weszła w struktury 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego. W Świdwinie płk Trelka pełnił obowiązki na stanowisku szefa szkolenia 1.BLT, a po przeformowaniu brygady szefa szkolenia 1.Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

W czerwcu 2010 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 33.Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, a w dniu 11 października 2011 roku objął dowodzenia 23.Bazą Lotnictwa Taktycznego.Płk dypl. pil. Maciej Trelka brał udział w wielu ćwiczeniach Sił Powietrznych, z których najważniejszymi były Ocelot 99 (pierwsze ćwiczenie sił powietrznych NATO na terytorium Polski), Cooperative Banners 2000 (pierwsze ćwiczenie 7.elt poza granicami kraju), TACEVAL 7.elt w 2001 roku, Clean Hunter 2003 oraz 2005, Maple Flag 2006, Squadron Exchange 2004 i 2007 oraz Elite 2008. Dwukrotnie brał udział w szkoleniach Tactical Leadership Programme we Florennes w Belgii.

 

Pułkownik dypl. pil. Robert KOZAK

Urodzony 26 czerwca 1968 roku w Lublinie. Edukację lotniczą rozpoczął w 1982 roku wstępując do Liceum Lotniczego w Dęblinie, następnie kontynuował w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej.

Zawodową służbę w lotnictwie wojskowym rozpoczął w 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa" w Mińsku Mazowieckim pełniąc obowiązki od pilota do dowódcy klucza. W 2005 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy a następnie dowódcy 41 eskadry lotnictwa taktycznego w Malborku celem przeszkolenia na nowy typ samolotu MiG-29. Został wyróżniony m. in. tytułem "Pilota Roku ", "Buzdyganem" najlepszego żołnierza Sił Powietrznych 2007 najlepszego żołnierza Sił Powietrznych 2008. Posiada uprawnienia instruktora oraz pilota doświadczalnego na samolocie MiG-29, brał udział w pokazach lotniczych na MiG-29. Posiada nalot ogólny 1900 godzin na samolotach  TS-11 Iskra, Lim-5, MiG-21, MiG-29.

 

Pułkownik dypl. pil. Robert CIERNIAK

Urodził się w 1968 r. Jest absolwentem Liceum Lotniczego w Zielonej Górze, Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej (1991) oraz Akademii Obrony Narodowej.

Służbę rozpoczął w 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Mińsku Mazowieckim i pełnił obowiązki od pilota do dowódcy eskadry. Płk pil. Robert Cierniak został wyróżniony tytułem "Pilota Roku 2001", wpisem do "Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej", "Błękitnymi skrzydłami", "Buzdyganem" najlepszego żołnierza Sił Powietrznych 2007. Posiada uprawnienia instruktora na samolocie MiG-29 i ogólny nalot 1600 godzin na samolotach  TS-11 Iskra, MiG-21, MiG-29.

 

Pułkownik dr pil. Jan RAJCHEL

Swoje losy z lotnictwem związał w 1984 r., zostając podchorążym w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie, którą ukończył w 1988 r.

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 41 pułku lotnictwa myśliwskiego w Malborku na stanowisku pilota klucza lotniczego elm. W latach 1989 - 1992 pełnił obowiązki szefa strzelania powietrznego eskadry w 2 plm w Goleniowie. W okresie od 1992 r. do 1994 r. studiował w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. Po zakończeniu studiów został zastępcą dowódcy eskadry 41. pułku lotnictwa myśliwskiego w Malborku. W latach 1995 - 1996 był dowódcą eskadry lotniczej. Następnie, od października 1996 r. do maja 2001 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy 41. plm. W międzyczasie ukończył studia doktoranckie w AON. Od 2001 roku - dowódca 41. eskadry lotnictwa taktycznego w Malborku, a od stycznia 2004 r. dowodzi 23. Bazą Lotniczą. Posiada tytuł pilota klasy mistrzowskiej.

 

Pułkownik dypl. pil. Włodzimierz USAREK

Dowodził bazą od momentu jej powstania tj. od 1 stycznia 2001 r. Swoją lotniczą drogę rozpoczął w 1982 r. wstępując do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Ukończył ją w stopniu ppor. inż. pil. w 1986 roku.

W tym samym roku rozpoczął zawodową służbę wojskową w 41. pułku lotnictwa myśliwskiego w Malborku.

Od stycznia 1990 r. do września 1991 r. był dowódcą klucza lotniczego w eskadrze lotniczej. W czasie pełnienia tych obowiązków ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów dla dowódców eskadr lotniczych. W okresie od września 1991 r. do lipca 1993 studiował w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. W sierpniu 1993 r. został dowódcą eskadry 28. pułku lotnictwa myśliwskiego w Słupsku, a następnie pełnił obowiązki zastępcy dowódcy 28. plm do spraw liniowych. 10 lutego 1998 r. został dowódcą 1 pułku lotnictwa myśliwskiego "Warszawa" im. gen. bryg. pil. Stefana Pawlikowskiego w Mińsku Mazowieckim. Dowodził tą najstarszą, historyczną jednostką do czasu jej rozformowania - 31 grudnia 2000 r. zostając pierwszym dowódcą 23. Bazy Lotniczej. W 2002 roku ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno - Strategiczne. Posiada tytuł pilota klasy mistrzowskiej.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

23 Baza Lotnictwa Taktycznego
Wojska Polskiego
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 261553500
fax. 261102093
23blt.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP