23 Baza Lotnictwa Taktycznego

BIP

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r.

Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


Dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego, Płk dypl. pil. Krzysztof STOBIECKI przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 14.00 - 17.00.

Adres korespondencyjny:
23. Baza Lotnictwa Taktycznego
Barcząca 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

Sekretariat dowódcy: tel. +48 261-553-505, faks: 261 553 506, email: 23blt@ron.mil.pl

 

 

go-up
Kontakt

23 Baza Lotnictwa Taktycznego
Wojska Polskiego
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 261553500
fax. 261102093
23blt.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP