23 Baza Lotnictwa Taktycznego

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 23 BLT ZA ROK 2019

1. Informacja dodatkowa sporządzonana dzień 31.12.2019 r.  

2. Bilans wojskowej jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r. 

3. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy). Sporządzony nadzień 31.12.2019 r. 

4. Zestawienie zmian funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r. 

 

 

go-up
Kontakt

23 Baza Lotnictwa Taktycznego
Wojska Polskiego
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 261553270
fax. 261553520
23blt.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP