23 Baza Lotnictwa Taktycznego

BIP

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 23 BLT ZA ROK 2019

1. Informacja dodatkowa sporządzonana dzień 31.12.2019 r.  

2. Bilans wojskowej jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r. 

3. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy). Sporządzony nadzień 31.12.2019 r. 

4. Zestawienie zmian funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r. 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 23 BLT ZA ROK 2020

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2020

 

 

go-up
Kontakt

23 Baza Lotnictwa Taktycznego
Wojska Polskiego
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 261553500
fax. 261102093
23blt.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP