23 Baza Lotnictwa Taktycznego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
18 sierpnia 2020
OBCHODY 100. ROCZNICY BITWY WARSZWSKIEJ
W dniach 15 – 18 sierpnia Dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego, delegacje oraz żołnierze uczestniczyli w cyklu imprez okolicznościowych poświęconych obchodom 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Jedna z nich odbyła się dnia 15 sierpnia 2020 r. w miejscowości Otwock, którą o godz. 18:00 rozpoczęła msza św. polowa koncelebrowana przez księży ze wszystkich otwockich parafii. Po niej nastąpiło oficjalne odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w asyście honorowej Wojska Polskiego oraz pocztów sztandarowych instytucji, organizacji i szkół z terenu Otwocka. W imieniu Ministra Obrony Narodowej wieniec pod pomnikiem złożyła delegacja żołnierzy z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

W niedzielę 16 sierpnia, w ogrodzie Muzeum 7. Pułku Ułanów Lubelskich dziale Muzeum Ziemi Mińskiej, odbyły się główne uroczystości z udziałem przedstawicieli samorządów, służb mundurowych, stowarzyszeń oraz zaproszonych gości. Podczas obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej odsłonięto tablice pamiątkowe, złożono kwiaty oraz wręczono pamiątkowe medale. O niezwykle istotnej dla świata roli polskiego zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 r. w swoim wystąpieniu mówił poseł Czesław Mroczek, który wspólnie z płk. dypl. pil. Krzysztofem STOBIECKIM, Dowódcą Garnizonu, uroczyście odsłonili w ogrodzie przy muzeum „kopijnik” poświęcony bohaterom Bitwy Warszawskiej. Uczestniczący osobiście w uroczystości Dowódca Garnizonu płk dypl. pil. Krzysztof STOBIECKI został również uhonorowany medalem pamiątkowym z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej wraz ze specjalnie przygotowanym certyfikatem autentyczności.

Dnia 17 sierpnia odbyła się inscenizacja wjazdu gen. Hallera do Mińska Mazowieckiego. Podczas uroczystej Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie figury Matki Bożej Anielskiej zwanej Hallerowską. W uroczystościach uczestniczył Dowódca Garnizonu płk dypl. pil. Krzysztof STOBIECKI, który wraz z delegacją służb mundurowych złożył kwiaty pod pomnikiem Niepodległości, który został wzniesiony dla uczczenia 80. rocznicy „Cudu nad Wisłą”. Pomnik upamiętnia daty najważniejszych wydarzeń walki o niepodległość ojczyzny, które są umieszczone na wysokim cokole.

W uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej działaniom wojennym w Janowie dnia 18 sierpnia 2020 r. uczestniczyli Dowódca Garnizonu wraz z przedstawicielami samorządów terytorialnych, pocztami sztandarowymi służb mundurowych i szkół oraz zaproszonymi gośćmi. Zaszczytu odsłonięcia tablicy w hołdzie, wdzięczności i czci mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki żołnierzom I Batalionu 57. Pułku Piechoty Wielkopolskiej dostąpili Dowódca Garnizonu płk dypl. pil. Krzysztof STOBIECKI wraz z Wójtem Gminy Mińsk Mazowiecki Antonim Januszem Piechoskim.

generuj pdf
go-up
Kontakt

23 Baza Lotnictwa Taktycznego
Wojska Polskiego
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 261553270
fax. 261553520
23blt.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP