23. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
Skargi i wnioski
   Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r.
Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


płk mgr inż. pil. Piotr IWASZKO przyjmuje w każdy  poniedziałek w godz. 14.00 - 17.00


Adres korespondencyjny:

23. Baza Lotnictwa Taktycznego

Barcząca 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

23blt@wp.mil.pl

23blt.rzecznik@ron.mil.pl

Tel. sekretariat 261 553 505
Fax: 261 553 506

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych