23. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
Zastępca Dowódcy

 ppłk Marek HELLER

   urodził się 30 sierpnia 1967 r. w Wągrowcu. Swoją przygodę w wojsku rozpoczął w 1986 roku jako podchorąży w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze. Ppłk M. Heller ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim  na wydziale ekonomii.
   Pierwszym stanowiskiem służbowym był przydział do 42 Batalionu Łączności i Ubezpieczenia Lotów  w m. Mirosławiec na stanowisku dowódca obsługi. W kolejnych latach wyznaczony na dowódcę kompanii ubezpieczenia lotów, szefa sztabu i dowódcę dywizjonu dowodzenia w 12 Bazie Lotniczej.  Po rozformowaniu 12.Bazy Lotniczej wyznaczony na stanowisko komendanta 12 Komendy Lotniska     w Mirosławcu.
   Od 1 września 2011 roku pełni obowiązki zastępcy dowódcy bazy 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych