23. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
Dowódca
dca_23blt

Płk pil. Piotr IWASZKO
urodził się w 1975 roku w Kołobrzegu. Swoją przygodę z lotnictwem rozpoczął w 1990 roku wstępując do Liceum Lotniczego w Dęblinie, po zakończeniu którego został podchorążym w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. W 1998 roku został promowany na stopień podporucznika w korpusie osobowym lotnictwa. Służbę zawodową rozpoczął w 9. pułku lotnictwa myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim, a następnie kontynuował ją w 41. plm w Malborku. W tym pułku przeszkolił się na samolot MiG-21 i wykonywał loty na tym typie statku powietrznego do czasu wycofania tego typu samolotu ze służby w Siłach Powietrznych w 2003 roku. W latach 2004 – 2006 studiował w Akademii Obrony Narodowej, jednocześnie w tym samym okresie ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Organizacjami Lotniczymi w tej samej uczelni. W czasie studiów wielokrotnie brał udział w ćwiczeniach w kraju i za granicą. W 2006 roku, po promocji w AON, rozpoczął służbę w 1. eskadrze lotnictwa taktycznego „Warszawa” w Mińsku Mazowieckim, gdzie odbył przeszkolenie na samolocie MiG-29. Po uzyskaniu uprawnień instruktorskich wyznaczony został na stanowisko starszego instruktora, a następnie szefa szkolenia 1. elt. W 2011 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy eskadry w 23. BLT, a następnie dowódcy eskadry. Od 2014 roku zajmował stanowisko dowódcy grupy działań lotniczych w 23. BLT w Mińsku Mazowieckim. W 2015 roku dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym Orlik-6 w ramach misji AIR POLICING w przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii. Posiada pierwszą klasę pilota, uprawnienia instruktora oraz pilota doświadczalnego. Był wielokrotnym uczestnikiem  międzynarodowych pokazów lotniczych, gdzie jako pilot pokazowy dawał dowód swojego wzorowego przygotowania oraz mistrzowskiego opanowania techniki pilotażu, co niejednokrotnie przyczyniło się do promowania Sił Powietrznych w kraju i zagranicą. W powietrzu spędził 1420 godzin zasiadając m.in. samolotów TS-11, MiG-21 i MiG-29 (ponad 832 godziny). Jest żonaty, ma dwóch synów. W dniu 1 grudnia wyznaczony został na stanowisko Dowódcy 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych