23. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
Dane teleadresowe

 

NASZ ADRES

JEDNOSTKA WOJSKOWA 1131
05-300 Mińsk Mazowiecki
TELEFONY

Numery miejskie:

261 XXX XXX
xxx xxx - sześć cyfr numeru wewnętrznego

Najistotniejsze numery jednostki:

Sekretariat Dowódcy Bazy: 261-553-505
Szef Sztabu:
261-553-300
Szef Logistyki:
261-553-401
Główny Księgowy:
261-553-530
Dowódca Grupy Obsługi Technicznej:
261-553-200
Dowódca Grupy Wsparcia:
261-553-400
Dowódca Grupy Działań Lotniczych:
261-553-600
Dowódca Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej:
261-553-700
Szef Sekcji Infrastruktury:
261-553-100
Starszy Podoficer Dowództwa Bazy:
261-553-507
Psycholog:
261-553-527
Oficer prasowy Dowódcy Bazy: 261-553-526, 780-026-452
redaktor strony p. Izabela Czerniec: 261-553-526

23blt.rzecznik@ron.mil.pl 
Oficer dyżurny:
261-553-270, 261-553-271
Biuro Odpraw Załóg:
261-553-353
Lotniskowe Biuro Meteo:
261-553-340
Wojskowa Straż Pożarna: 261-553-998
 Oficer Kadrowy:
261-553-301
23blt.szefs1@ron.mil.pl
.
Inspektor Ochrony Danych
mjr Jacek Baran

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych