23. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
AKTUALNOŚCI
Oferta pracy
05.07.2018
Poszukujemy kandydata na stanowisko Inspektor BHP na ½ etatu na umowę o pracę

Kandydat powinien spełnić poniższe wymagania:

1. Znajomość  działu dziesiątego  Kodeksu pracy.

2. Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Znajomość przepisów dotyczących bhp w odniesieniu do zawodowej służby wojskowej.

4. Znajomość specyfiki pracy w instytucji podległej pod MON.

5. Spełnienie wymagań  określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy określających kwalifikacje wymagane dla stanowiska inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Odporność na stres.

Bliże informacje można uzyskać pod nr tel. 261 553 304

Oferty prosimy kierować na adres: 23blt@ron.mil.pl

 Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych