23. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
AKTUALNOŚCI
Podróż historyczno – wojskowa
30.03.2017
Obowiązkiem każdego żołnierza jest znać miejsca chwały oraz martyrologii narodu polskiego. Aby realizować to przesłanie w dniu 30 marca nasi żołnierze udali się do Palmir oraz warszawskiej cytadeli.

W Palmirach, w wyjątkowo ekspresyjny sposób, przewodnik przybliżył nam tragiczną historię tego rejonu z okresu powstania styczniowego, a następnie wprowadził nas w realia września 1939 roku oraz lat następnych, w których hitlerowscy okupanci w tym miejscu w bestialski sposób mordowali najlepszych obywateli naszego narodu.
Kolejnym punktem naszej podróży było Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie), gdzie obejrzeliśmy film poświęcony dyktatorowi powstania styczniowego gen. Romualdowi Trauguttowi, po czym kierownik muzeum osobiście oprowadził nas po tym obiekcie, gdzie podczas zaborów więziono wielu znamienitych Polaków, w tym późniejszego Naczelnika Państwa marszałka Józefa Piłsudskiego. Była to doskonała lekcja patriotyzmu oraz historii wojskowości polskiej.


Galeria>>>
st.chor.szt. Tomasz GACKOWSKI


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych